Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění letní a zimní údržby komunikací na území statutárního města Brna
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v poskytnutí pracovníků a mechanismů včetně využití posádek za účelem zajištění provozních potřeb zadavatele při provádění letní a zimní údržby a oprav komunikací a ostatních dopravních ploch ve statutárním městě Brně a v dalších oblastech Jihomoravského kraje při použití mechanismů dodavatele i zadavatele, a to zejména:
- čištění uličních vpustí,
- odvodnění vozovek,
- údržba komunikační vegetace a silničního příslušenství,
- výkopové práce,
- bourání živičných a dlážděných komunikací a jejich splachování,
- zajištění zimní pohotovosti při provádění zimní posypové služby na pozemních komunikacích ve statutárním městě Brně a jeho okolí (zejména práce s posypovým materiálem, posyp vozovek a chodníků, pluhování, úklid sněhu, atp.) a při provádění náhradních prací v době bez sněhu, ledu či námrazy).
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)
Kontakt: Milena Bartíková
e-mail: bartikova@bkom.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 30.08.2022 09:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 22.07.2022 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: