Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZASTÁVKA ZÁMECKÁ
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě chodníků pro pěší podél ulice Zámecká v městské části Brno – Chrlice (silnice č. III/15282), stavební úpravy autobusových zálivů, sjezdů na účelové komunikace v km 0,202 60 a 0,254 (pozemky s p. č. 2340 a 2244 v katastrálním území Chrlice) a výstavba propustku DN 800, kanalizace dešťové a vynucené přeložky inženýrských sítí a oplocení.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)
Kontakt: Mgr. Jan Sedláček, Advokátní kancelář SEDLÁČEK
T: +420 723 409 175, M: sedlacek@aksedlacek.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 29.08.2022 10:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 22.07.2022 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: