Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce lávky Táborského nábřeží ev.č. BM-560
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nové zdvihací lávky pro pěší Táborského nábřeží přes řeku Svratku v k.ú. Staré Brno – Štýřice. Lávka bude realizována jako samostatná stavba v koordinaci s protipovodňovým opatřením a napojením na nově situovaný přechod pro chodce. Nosná konstrukce jako ocelová parapetní s mezilehlou mostovkou uložená na opěrách. Rozpětí lávky je 39,36 metrů. Na opěrách budou osazeny vždy dva ocelové sloupy výšky 6,18 metrů sloužící ke zdvihání konstrukce.
Předmětem této veřejné zakázky je rovněž zpracování dokumentace skutečného provedení (DSPS) geodetického zaměření stavby a geometrických plánů.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)
Kontakt: Mgr. Jan Sedláček, Advokátní kancelář SEDLÁČEK
T: +420 723 409 175, M: zakazky@aksedlacek.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 21.03.2023 09:00
Datum předložení nabídky: 12.05.2023 09:00
Datum zahájení: 24.02.2023 22:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: