Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zavádění C-ITS systému ve městě Brně (realizace v rámci C-ROADS CZ DT2)
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této dodávky je dodání, instalace, zprovoznění a provoz systému C-ITS v statutárním městě Brně včetně vývoje a dodávky nového C-ITS back - office (BO, RSU, OBU/RVU, HMI) včetně zaškolení obsluhy, zaškolení servisu.

Součástí předmětu veřejné zakázky je vypracování dokumentace, která bude zpracovaná minimálně v následujícím rozsahu:
• Realizační dokumentace
• Dopravně inženýrská opatření
• Dokumentace skutečného provedení
• Průvodně technická dokumentace

Bližší informace a specifikace jsou uvedeny v Části 2: Technické podmínky Zadavatele
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Renneská třída 787/1a
63900 Brno
Kontakt: Jitka Smutná
e-mail: smutna@bkom.cz
tel: 532 144 385
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04.09.2018 08:00
Datum zahájení: 19.07.2018 14:00