Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Opravy odvodnění - rámcové dohody 2024
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provádění oprav uličních vpustí a odvodňovacích systémů. Veřejná zakázka je rozdělena na tří dílčí části následovně:

Dílčí část č. 1:
Opravy havarijních UV
Předmětem dílčí části č. 1 je provádění oprav havarijních uličních vpustí a jejich přípojek.

Dílčí část č. 2:
Opravy havarijních stavů odvodňovacích systémů
Předmětem dílčí části č. 2 je provádění oprav havarijních stavů odvodňovacích systémů, tj. odvodňovacích žlábků, zpevněných příkopů, revizních šatech, horských vpustí a přípojek.

Dílčí část č. 3:
Opravy UV metodou ražby
Předmětem dílčí části č. 3 je provádění oprav uličních vpustí metodou ražby v případě, že nelze provést opravu uliční vpusti a její přípojky klasickou výkopovou metodou – např. velká hloubka výkopu nebo její průběh pod kolejemi DPmB, tělesem parovodu.

Bližší specifikace je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)
Kontakt: Václav Ostrovský
e-mail: ostrovsky@bkom.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 19.10.2023 09:00
Datum zahájení: 27.09.2023 09:40
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: