Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VÝSTAVBA KAMEROVÉHO SYSTÉMU MČ BRNO SEVER UL. TKALCOVSKÁ, DODÁVKA DOHLEDOVÝCH KLIENTSKÝCH STANIC MKDS A SERVEROVÁ ČÁST ARCHIVER MKDS – ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě kamerového bodu MČ Brno sever – ulice Tkalcovská, dodávce dohledových klientských stanic pro MKDS a doplnění serverové části o Archiver MKDS a jeho připojení k MKDS dle schváleného investičního záměru a technických parametrů pro MKDS dle přílohy platného Provozního řádku MKDS schváleného RMB R8/025 ze dne 7. 5. 2019.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)
Kontakt: Blanka Kořínková
e-mail: korinkova@bkom.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 07.11.2023 09:00
Datum zahájení: 20.10.2023 09:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: