Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová dohoda na poskytování geodetických služeb dle aktuálních potřeb zadavatele
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je poskytování geodetických služeb dle aktuálních potřeb zadavatele (zejména zaměření staveb, rozdělení pozemků, scelení pozemků, změny hranic pozemků, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, oprava geometrického a polohového určení nemovitosti atp.).
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)
Kontakt: Ondřej Pleva
e-mail: pleva@bkom.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR bez uveřejnění výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 13.12.2023 07:30
Datum zahájení: 01.12.2023 09:58
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: