Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava komunikace Táborského nábřeží
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě vozovky po provedených rekonstrukcích inženýrských sítí realizovaných v souvislosti se stavbou protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII na ulici Táborského nábřeží v Brně. Komunikace se skládá ze dvou jízdních pruhů o šířce 4,50 m a příčného střechovitého sklonu 2,50 %. Celková délka opravovaného úseku komunikace je 142,87 m až do ulice Ludmily Konečné. Stavba je řešena v koordinaci s obnovou chodníku. Opravou komunikace se nemění její niveleta ani šířka.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)
Kontakt: Ing. Blanka Kořínková
e-mail: korinkova@bkom.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 28.02.2024 09:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 22.01.2024 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: