Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Jazykové kurzy
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, na jejímž základě bude poskytována výuka cizích jazyků (anglického a německého jazyka) zaměstnancům zadavatele, a to ve čtyřech stupních pokročilosti skupinových kurzů – chroničtí začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, konverzační hodina.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena v příloze této zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Renneská třída 787/1a
63900 Brno
Kontakt: Veronika Synáková
e-mail: synakova@bkom.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Postup zadání: zakázka malého rozsahu
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 16.04.2019 08:00
Datum zahájení: 05.04.2019 09:40