Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE – VRBÍ obnova obslužné komunikace
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce obslužné komunikace s řešením odvodnění dle PD úřadu městské části (dále jen "ÚMČ").
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)
Kontakt: Veronika Synáková
e-mail: synakova@bkom.cz
tel: +420 532 144 307
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 17.06.2019 09:00
Datum zahájení: 20.05.2019 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: