Veřejné zakázky společnosti Brněnské komunikace a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Brněnské komunikace a.s.
IČO: 60733098
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Lokální opravy výtluků na komunikacích - rámcové smlouvy 2024 (dílčí části)
podlimitní Příjem nabídek 01.03.2024 19.03.2024 09:00
Výstavba kamerového systému MČ Brno Ivanovice, MČ Brno Chrlice, MČ Brno sever - Čertova rokle - rozšíření městského kamerového dohledového systému
podlimitní Příjem nabídek 29.02.2024 18.03.2024 09:00
Výstavba kamerového systému MČ Brno Kohoutovice a MČ Brno Bohunice - Lány - rozšíření městského kamerového dohledového systému
podlimitní Příjem nabídek 27.02.2024 14.03.2024 09:00
Převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů
podlimitní Příjem nabídek 26.02.2024 13.03.2024 09:00
Opravy SSZ a jejich příslušenství po dopravních nehodách
podlimitní Hodnocení 13.02.2024 28.02.2024 09:00
Oprava komunikace Táborského nábřeží
podlimitní Hodnocení kvalifikace 22.01.2024 28.02.2024 09:00
Dodávky betonových výrobků
nadlimitní Vyhodnoceno 08.01.2024 09.02.2024 09:00
Dodávka asfaltových směsí
nadlimitní Příjem nabídek 05.01.2024 08.03.2024 09:00
Servisní podpora C-ITS Brno
podlimitní Hodnocení 20.12.2023 22.02.2024 09:00
Servis a údržba I/42 Brno VMO Žabovřeská Tramvajový tunel
nadlimitní Vyhodnoceno 27.10.2023 05.01.2024 09:00
Servis a údržba Tramvajový tunel Osová Kampus - provozní soubor PC 903 kamerový systém
nadlimitní Vyhodnoceno 27.10.2023 28.11.2023 09:00
Servis a údržba Tramvajový tunel Osová Kampus
nadlimitní Vyhodnoceno 27.10.2023 09.01.2024 09:00
Výstavba Janáčkova kulturního centra v Brně
nadlimitní Příjem nabídek 14.06.2023 16.03.2024 10:00
Služby operativního leasingu osobních vozidel
nadlimitní Hodnocení 11.04.2023 29.05.2023 09:00
Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.11.2022 15.11.2022 09:00
všechny zakázky