Veřejné zakázky společnosti Brněnské komunikace a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Brněnské komunikace a.s.
IČO: 60733098
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka finišeru pro pokládku živičných (asfaltových) ploch
nadlimitní Příjem nabídek 22.07.2024 22.08.2024 09:00
VÝSTAVBA, PŘELOŽENÍ OPTICKÉ TRASY MČ BRNO BYSTRC LODNÍ DOPRAVA – PRO MKDS
podlimitní Hodnocení 27.06.2024 16.07.2024 09:00
Ulice Plovdivská – rekonstrukce komunikace
podlimitní Hodnocení 27.06.2024 18.07.2024 09:00
Dodávka dvou kusů nákladních víceúčelových vozidel (sypač, sklápěč)
nadlimitní Příjem nabídek 26.06.2024 31.07.2024 09:00
Servisní práce na brněnských tunelech, uzavírky tunelů
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2024 04.07.2024 09:00
Profylaktický servis a údržba strojně technologických částí APS PD Kopečná - rámcová smlouva II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.06.2024 28.06.2024 09:00
DODÁVKY HMOT PRO VDZ – DVOUSLOŽKOVÁ PLASTICKÁ HMOTA BÍLÉ BARVY NANÁŠENÉ ZA STUDENA PRO ZNAČENÍ STRUKTURÁLNÍ – METODOU WYSSBROD A ROZPOUŠTĚDLOVÁ BARVA, NE VODOU ŘEDITELNÁ, S DODATEČNÝM POSYPEM
nadlimitní Hodnocení 18.06.2024 19.07.2024 09:00
Dodávka nákladního vozidla ,,nosič výměnných nástaveb" s nosičem příslušenství
nadlimitní Hodnocení 17.06.2024 18.07.2024 09:00
ŠÁMALOVA - POD ŽELEZNIČNÍM MOSTEM
podlimitní Příjem nabídek 28.05.2024 07.08.2024 09:00
Služby operativního leasingu osobních vozidel
nadlimitní Hodnocení 23.05.2024 09.07.2024 09:00
Dodávka posypové soli
nadlimitní Hodnocení 20.05.2024 01.07.2024 09:00
RK Křižovatka SSZ Billa Maloměřice - křižovatka Obřanská-Wágnerova
podlimitní Vyhodnoceno 29.04.2024 21.06.2024 09:00
Servis, revize a opravy Městského kamerového dohledového systému
nadlimitní Hodnocení 17.04.2024 20.05.2024 10:00
Výstavba Janáčkova kulturního centra v Brně
nadlimitní Hodnocení 14.06.2023 13.05.2024 10:00
Služby operativního leasingu osobních vozidel
nadlimitní Hodnocení 11.04.2023 29.05.2023 09:00
všechny zakázky