Veřejné zakázky společnosti Brněnské komunikace a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Brněnské komunikace a.s.
IČO: 60733098
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka mycí nástavby na Hako
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2023 01.12.2023 09:00
DODÁVKA UŽITKOVÝCH VOZIDEL N1
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2023 01.12.2023 09:00
Dodávka užitkového vozidla s dílenskou vestavbou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2023 01.12.2023 09:00
Odstranění havarijních závad po zimě (dílčí části) - RS2024
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2023 08.12.2023 09:00
Oprava spár a trhlin v živičném povrchu - rámcová dohoda 2024
podlimitní Příjem nabídek 20.11.2023 06.12.2023 09:00
Údržba komunikací technologií tlaková vysprávka a EKZ - rámcová dohoda 2024
podlimitní Příjem nabídek 10.11.2023 29.11.2023 09:00
Opravy kaveren a související práce - rámcová dohoda 2024
podlimitní Hodnocení 09.11.2023 28.11.2023 09:00
Lokální opravy dlážděných povrchů - rámcové dohody 2024
podlimitní Hodnocení 03.11.2023 22.11.2023 09:00
Dodávka posypové soli s protispékací přísadou
nadlimitní Příjem nabídek 30.10.2023 04.12.2023 09:00
Servis a údržba I/42 Brno VMO Žabovřeská Tramvajový tunel
nadlimitní Příjem nabídek 27.10.2023 12.12.2023 09:00
Servis a údržba Tramvajový tunel Osová Kampus - provozní soubor PC 903 kamerový systém
nadlimitní Hodnocení 27.10.2023 28.11.2023 09:00
Servis a údržba Tramvajový tunel Osová Kampus
nadlimitní Příjem nabídek 27.10.2023 05.01.2024 09:00
Oprava UV klasickým výkopem na ulicích dle předloženého seznamu
podlimitní Vyhodnoceno 24.10.2023 09.11.2023 09:00
Servisní služby osobních automobilů Škoda
nadlimitní Vyhodnoceno 13.09.2023 16.10.2023 09:00
Výstavba nové technologické místnosti serverovny v areálu BKOM, a.s. - Masná
nadlimitní Hodnocení 11.09.2023 27.11.2023 09:00
všechny zakázky