Veřejné zakázky společnosti Brněnské komunikace a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Brněnské komunikace a.s.
IČO: 60733098
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VÝSTAVBA KAMEROVÝCH BODŮ MČ BRNO LÍŠEŇ I. ETAPA – ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU - MKDS
podlimitní Příjem nabídek 01.08.2022 18.08.2022 09:00
ZÁRUČNÍ SERVIS UŽITKOVÝCH VOZIDEL FIAT – RÁMCOVÁ DOHODA
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.07.2022 03.08.2022 09:00
ZASTÁVKA ZÁMECKÁ
podlimitní Prokazování kvalifikace 22.07.2022 29.08.2022 10:00
Zajištění letní a zimní údržby komunikací na území statutárního města Brna
nadlimitní Prokazování kvalifikace 22.07.2022 30.08.2022 09:00
ŘEZÁČOVA – ÚPRAVA PARKOVIŠTĚ
podlimitní Prokazování kvalifikace 21.07.2022 15.08.2022 09:00
VÝSTAVBA KAMEROVÉHO BODU V PARKU NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ – ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU - MKDS
podlimitní Hodnocení 01.07.2022 22.07.2022 09:00
Nástavba objektu sídla spol. Brněnské komunikace a.s., Brno - Štýřice, Katastrální území: Štýřice [610186], parcelní číslo: 207/8 III.
podlimitní Příjem nabídek 24.06.2022 07.09.2022 09:00
Opravy UV v Brně 2022 klasickou metodou
podlimitní Vyhodnoceno 23.06.2022 14.07.2022 09:00
Opravy SSZ a jejich příslušenství po dopravních nehodách – rámcová dohoda
nadlimitní Hodnocení 10.06.2022 02.08.2022 09:00
Samosběrná zametací nástavba plnící normu PM10 včetně montáže, na silničním nákladním podvozku v komunálním provedení
nadlimitní Vyhodnoceno 08.06.2022 13.07.2022 09:00
Parkoviště na ulici Labská
podlimitní Hodnocení 23.05.2022 08.08.2022 09:00
Dodávka nového tahače 6 x 4
podlimitní Vyhodnoceno 22.04.2022 26.05.2022 09:00
Dodávka finišeru pro pokládku živičných (asfaltových) ploch
nadlimitní Vyhodnoceno 22.04.2022 13.06.2022 09:00
všechny zakázky