Veřejné zakázky společnosti Brněnské komunikace a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Brněnské komunikace a.s.
IČO: 60733098
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Čištění odvodňovacích systémů - seznam 2021
podlimitní Příjem nabídek 03.09.2021 21.09.2021 09:00
Zimní údržba místních komunikací správního území MČ Brno-střed - lokalita Veveří-Trnitá
podlimitní Hodnocení 25.08.2021 13.09.2021 09:00
Dodávky hmot pro VDZ - rozpouštědlová barva bílá, ne vodou ředitelná, s dodatečným posypem
nadlimitní Příjem nabídek 18.08.2021 21.09.2021 09:00
Nástavba objektu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Brno – Štýřice, katastrální území: Štýřice [610186], parcelní číslo: 207/8 II.
podlimitní Hodnocení 27.07.2021 03.09.2021 09:00
Opravy UV 2021
podlimitní Vyhodnoceno 23.07.2021 10.08.2021 09:00
Přípravné práce - rámcová dohoda 2022
podlimitní Vyhodnoceno 23.07.2021 11.08.2021 09:00
Dodávka technologie pro MKDS včetně instalace a připojení k optické síti SMB. Kamerový systém Řečkovice, kamera Hlinky - PČR, klientské stanice pro dohledové pracoviště MP Brno
podlimitní Hodnocení 22.07.2021 09.08.2021 09:00
Ulice Černovičky - rekonstrukce komunikace
podlimitní Příjem nabídek 22.07.2021 04.10.2021 09:00
Opravy UV ražbou – seznam 2021
podlimitní Vyhodnoceno 15.07.2021 03.08.2021 09:00
Dodávky betonových svodidel – rámcová dohoda
podlimitní Vyhodnoceno 13.07.2021 02.08.2021 09:00
Oprava spár a trhlin v živičném povrchu – rámcová dohoda 2022
podlimitní Hodnocení 25.06.2021 16.07.2021 09:00
Údržba komunikací technologií tlaková vysprávka a EKZ– rámcová dohoda 2022
podlimitní Vyhodnoceno 24.06.2021 15.07.2021 09:00
Odstranění havarijních závad po zimě - rámcové dohody 2022
podlimitní Vyhodnoceno 17.06.2021 07.07.2021 09:00
Úklidové práce v objektech BKOM - rámcové dohody
nadlimitní Hodnocení 31.05.2021 18.08.2021 09:00
všechny zakázky