Veřejné zakázky společnosti Brněnské komunikace a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Brněnské komunikace a.s.
IČO: 60733098
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba komunikací technologií tlaková vysprávka a EKZ - rámcová dohoda 2023
podlimitní Příjem nabídek 18.01.2023 03.02.2023 09:00
Zajištění kybernetické bezpečnosti ISZS na zařízeních výrobce CROSS Zlín, a.s.
podlimitní Hodnocení 09.01.2023 25.01.2023 09:00
Čištění, kontroly a kamerové prohlídky odvodňovacích systémů komunikací v Brně - rámcová dohoda 2023
nadlimitní Příjem nabídek 02.01.2023 08.02.2023 09:00
Odstranění havarijních závad po zimě - rámcové dohody 2023
podlimitní Hodnocení 22.12.2022 17.01.2023 09:00
Opravy odvodnění - rámcové dohody 2023
podlimitní Hodnocení 09.12.2022 09.01.2023 09:00
Lokální opravy dlážděných povrchů - rámcové dohody 2023
podlimitní Vyhodnoceno 08.12.2022 05.01.2023 09:00
Opravy SSZ a jejich příslušenství po technologických haváriích
nadlimitní Vyhodnoceno 02.12.2022 06.01.2023 09:00
POZÁRUČNÍ SERVIS KOMUNÁLNÍCH STROJŮ KIEFER
podlimitní Hodnocení 01.12.2022 19.12.2022 09:00
Oprava spár a trhlin v živičném povrchu - rámcová dohoda 2023
podlimitní Hodnocení 29.11.2022 15.12.2022 09:00
Křižovatka Bystrcká - Kníničská (u kamenolomu)
podlimitní Vyhodnoceno 24.11.2022 06.01.2023 09:00
Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.11.2022 15.11.2022 09:00
všechny zakázky