Veřejné zakázky společnosti Brněnské komunikace a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Brněnské komunikace a.s.
IČO: 60733098
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
DODÁVKY HMOT PRO VDZ – ROZPOUŠTĚDLOVÁ BARVA BÍLÁ, NE VODOU ŘEDITELNÁ, S DODATEČNÝM POSYPEM II.
nadlimitní Příjem nabídek 04.10.2021 05.11.2021 14:00
Dodávka technologie pro MKDS včetně instalace a připojení k optické síti SMB. Modernizace kamerového systému Denisovy sady a kamerového systému MČ Brno sever a střed I. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 30.09.2021 19.10.2021 09:00
Nástavba objektu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Brno – Štýřice, katastrální území: Štýřice [610186], parcelní číslo: 207/8 II.
podlimitní Hodnocení 27.07.2021 03.09.2021 09:00
Ulice Černovičky - rekonstrukce komunikace
podlimitní Vyhodnoceno 22.07.2021 04.10.2021 09:00
Dodávky betonových svodidel – rámcová dohoda
podlimitní Hodnocení 13.07.2021 02.08.2021 09:00
Oprava spár a trhlin v živičném povrchu – rámcová dohoda 2022
podlimitní Vyhodnoceno 25.06.2021 16.07.2021 09:00
Úklidové práce v objektech BKOM - rámcové dohody
nadlimitní Vyhodnoceno 31.05.2021 18.08.2021 09:00
všechny zakázky