Veřejná zakázka: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ CENTRUM (MFSKC)- KŘIŽOVATKA 4. BRÁNA BVV – DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 126
Systémové číslo: P19V00000030
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-031954
Datum zahájení: 11.09.2019
Nabídku podat do: 29.10.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ CENTRUM (MFSKC)- KŘIŽOVATKA 4. BRÁNA BVV – DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení společného, tj. územního rozhodnutí a stavebního povolení v souladu s vyhláškou č. 499/2006, o dokumentaci staveb, v platném znění, součástí je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů pro vydání dokumentace.
Dokumentace bude obsahovat zejména vybudování nové okružní křižovatky, vybudování nových parkovacích ploch, novou technickou infrastrukturu vyžadovanou záměrem, vyvolané přeložky stávajících inženýrských sítí, a to zejména rekonstrukci jednotné stoky Brněnských vodáren a kanalizací a.s. v ul. Křížkovského od křižovatky po čerpací stanici. Dále je součástí poskytování potřebné součinnosti zadavatelem určenému koordinátorovi staveb.
Bližší specifikace je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
  • IČO: 60733098
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky