Veřejná zakázka: Opravy odvodnění - rámcové dohody 2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 138
Systémové číslo: P19V00000042
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.11.2019
Nabídku podat do: 17.12.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Opravy odvodnění - rámcové dohody 2020
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
  • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je rozdělena na tři dílčí části:
1. OPRAVY HAVARIJNÍCH UV – dílčí část 1.
Předmětem dílčí části 1. veřejné zakázky jsou:
- Opravy havarijních uličních vpustí (UV).
2. OPRAVY HAVARIJNÍCH STAVŮ ODVODŇOVACÍCH SYSTÉMŮ – dílčí část 2.
Předmětem dílčí části 2. veřejné zakázky jsou:
- Opravy havarijních stavů odvodňovacích systémů – odvodňovacích žlábků. zpevněných příkopů, revizních šachet, horských vpustí a přípojek atd.
3. OPRAVY UV METODOU RAŽBY – dílčí část 3.
Předmětem dílčí části 3. veřejné zakázky jsou:
- Opravy uličních vpustí (UV) metodou ražby v případě, že nelze provést opravu uličních vpustí (UV) a její přípojky klasickou výkopovou metodou – např. při velké hloubce výkopu nebo jejímu průběhu pod kolejemi DPmB, tělesem parovodu atd.

Předmět zakázky je blíže vymezen v přiložených návrzích textu rámcových dohod o dílo a jejich přílohách.

Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny dílčí části veřejné zakázky.

Zadavatel nepřipouští dělení zakázky na jiné než stanovené dílčí části.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 17 970 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
  • IČO: 60733098
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy