Veřejná zakázka: Přeložky a opravy optických kabelů sítě CŘD a MKDS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 158
Systémové číslo: P20V00000004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.02.2020
Nabídku podat do: 30.03.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Přeložky a opravy optických kabelů sítě CŘD a MKDS
  • Druh veřejné zakázky: Služby
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v:
- přeložkách a opravách optických kabelů v topografické síti centrálního řízení dopravy (dále jen „CŘD“) a městského kamerového dohledového systému (dále jen „MKDS“),
- realizacích oprav poškozených vedení optických kabelů,
- přeložkách optických kabelů dle podmínek objednatele,
- přeložkách a opravách chrániček optických kabelů,
- opravách spojek – plánovaných i havarijní stavy,
- opravách chrániček celé sítě optických kabelů a spojek v režimu SLA,
- odborných zjištění rozsahu škody, nacenění prací a jejich odsouhlasení objednatelem, detekcí a zaměření místa závady v celé délce vedení,
- provedení opravy dle odsouhlasené dokumentace a po odsouhlasení objednatelem,
- při časové náročnosti opravy zajištění dočasného bezpečného přepojení krizových služeb provozovaných v místě zásahu náhradním řešením na jinou trasu optické sítě CŘD a MKDS, při delší době primární opravy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 5 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
  • IČO: 60733098
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky