Veřejná zakázka: Parkovací dům Skořepka - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 168
Systémové číslo: P20V00000014
Datum zahájení: 01.04.2020
Nabídku podat do: 20.04.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Parkovací dům Skořepka - projektová dokumentace
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro společné povolení (DÚR + DSP) včetně autorského dozoru při provádění stavebních prací. Po vydání společného povolení a jeho nabytí právní moci bude na pokyn objednatele pokračovat dokumentací PDPS. Součástí akce je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání společného povolení na uvedenou akci.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky včetně podkladů pro zpracování je vymezena v přílohách této zadávací dokumentace

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

  • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
  • IČO: 60733098
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky