Veřejná zakázka: Opravy komunikací - rámcové dohody 2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 194
Systémové číslo: P20V00000040
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.11.2020
Nabídku podat do: 09.12.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Opravy komunikací - rámcové dohody 2021
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
  • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení oprav komunikací ve statutárním městě Brně s asfaltobetonovým povrchem a komunikací s povrchem z litého asfaltu. Předmět zakázky je blíže vymezen v přiložených návrzích textu rámcových dohod o dílo a jejich přílohách.
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části:

Dílčí část č. 1:
Opravy komunikací – rámcové dohody 2021, část č. 1: Opravy komunikací s asfaltovým povrchem (AC)
Předmětem dílčí části 1 veřejné zakázky jsou:
- Opravy komunikací s asfaltobetonovým povrchem

Dílčí část č. 2:
Opravy komunikací – rámcové dohody 2021, část č. 2: Opravy komunikací s asfaltovým povrchem (MA)
Předmětem dílčí části 2 veřejné zakázky jsou:
- Opravy komunikací s povrchem z litého asfaltu

Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu nebo obě dvě dílčí části zakázky. V takovém případě jsou účastníci povinni pro každou část zakázky, o jejíž zadání se chtějí ucházet, podat samostatnou nabídku. Pokud účastník hodlá podat nabídku na dvě dílčí částí zakázky, podá více samostatných nabídek obsahujících veškeré náležitosti a dokumenty požadované pro danou dílčí část zakázky.

Zadavatel nepřipouští dělení zakázky na jiné než stanovené části.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 11 999 998 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
  • IČO: 60733098
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy