Veřejná zakázka: Zajištění služeb v rámci čištění odvodňovacích systémů, kontrol UV a přípojek a kamerových prohlídek kanalizací - rámcové dohody 2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 290
Systémové číslo: P21V00000080
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-041922
Datum zahájení: 12.11.2021
Nabídku podat do: 13.12.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění služeb v rámci čištění odvodňovacích systémů, kontrol UV a přípojek a kamerových prohlídek kanalizací - rámcové dohody 2022
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v provádění kontrol a čištění uličních vpustí a jejich přípojek a kamerových prohlídek kanalizací. Veřejná zakázka je rozdělena na tři dílčí části.

Dílčí část č. 1:
Kontroly UV a přípojek před stavbou a nahlášených závad UV a přípojek v roce 2022

Předmětem dílčí části 1. veřejné zakázky je:
Provádění služeb spočívajících v kontrolách uličních vpustí (UV) a jejich přípojek před plánovanými stavbami (zejména liniovými) za účelem zajištění jejich případných oprav v rámci těchto staveb a kontrola nahlášených závad (UV) za účelem zjištění rozsahu případných oprav a odvoz kontaminovaného odpadu na skládku.

Dílčí část č. 2:
Kamerové prohlídky kanalizací a kontrola jejich stavebního stavu v rámci hlavních prohlídek komunikací v roce 2022

Předmětem dílčí části 2. veřejné zakázky je:
Provádění služeb spočívajících v čištění uličních vpustí a jejich přípojek a následná kamerová prohlídka kanalizací včetně odvozu kontaminovaného odpadu na skládku.

Dílčí část č. 3:
Čištění odvodňovacích systémů v roce 2022
Předmětem dílčí části 3. veřejné zakázky je:
Provádění služeb spočívajících v čištění odvodňovacích systémů komunikací v Brně (pravidelné povinné čištění odvodňovacích žlábků v Městské památkové péči (MPR), propustků a horských vpustí po přívalových srážkách) včetně odvozu kontaminovaného odpadu na skládku.

Předmět zakázky je blíže vymezen v přiložených návrzích textů dohod a jejich přílohách.

Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny dílčí části veřejné zakázky.

Účastník není oprávněn dělit zakázku na jiné než stanovené dílčí části.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 970 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
 • IČO: 60733098
 • Poštovní adresa:
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy