Veřejná zakázka: Úprava přednádražního prostoru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 356
Systémové číslo: P22V00000058
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.08.2022
Nabídku podat do: 30.08.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Úprava přednádražního prostoru
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení úprav povrchů stávajících vozovek a chodníků na části ulice Benešova, dále úprava pěších ploch v přechodu pro pěší přes tramvajové těleso a navazující plochy chodníků podél jižní fronty stávající zástavby, a to včetně doplnění části odvodnění vozovky a instalace nového mobiliáře. Podkladem pro nabídku je projektová dokumentace zpracovaná společností PK Ossendorf a položkový výkaz výměr. Součástí předmětu zakázky bude i geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 8 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Brno-město

Zadavatel

  • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
  • IČO: 60733098
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky