Veřejná zakázka: Část 2: Opravy havarijních stavů odvodňovacích systémů

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 471
Jedná se o část veřejné zakázky: Opravy odvodnění - rámcové dohody 2024

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2: Opravy havarijních stavů odvodňovacích systémů
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem dílčí části č. 2 je provádění oprav havarijních stavů
odvodňovacích systémů, tj. odvodňovacích žlábků, zpevněných příkopů,
revizních šatech, horských vpustí a přípojek.


Předpokládaná hodnota

  • 9 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Brno-město

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky