Veřejná zakázka: Část 1: Převzetí, přeprava, využití nebo odstranění odpadu z čištění odvodnění komunikací – kaly z dešťových vpustí

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 525
Jedná se o část veřejné zakázky: Převzetí, přeprava a využití nebo odstranění odpadů

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1: Převzetí, přeprava, využití nebo odstranění odpadu z čištění odvodnění komunikací – kaly z dešťových vpustí
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem dílčí části 1. veřejné zakázky je převzetí, přeprava a využití nebo odstranění odvodněných kalů z dešťových vpustí. Odpad vzniká z provozu kalových polí s ORL, kde dochází k předčištění odpadních vod s obsahem sedimentů z čištění dešťových vpustí z odvodnění komunikací. Jako způsob dalšího nakládání s tímto odpadem je požadováno jeho využívání, případně odstraňování formou biologických dekontaminačních procesů. Jedná se o nebezpečný odpad:
odpad 13 05 03* Kaly z lapáků nečistot
Předpokládaná produkce odpadu cca 3 000 tun/rok.


Předpokládaná hodnota

  • 1 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Brno-město
  • Brno-venkov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků