Veřejná zakázka: Část 2: Převzetí a využití biologicky rozložitelných odpadů (BRO)

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 526
Jedná se o část veřejné zakázky: Převzetí, přeprava a využití nebo odstranění odpadů

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2: Převzetí a využití biologicky rozložitelných odpadů (BRO)
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem dílčí části 2. veřejné zakázky je převzetí a využití biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a to dle požadavků zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). S odpady musí být nakládáno dle § 3 zákona o odpadech v souladu s hierarchií odpadového hospodářství a dle § 13 zákona o odpadech předány přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu.
Doprava do stacionárního zařízení k převzetí předmětných BRO není předmětem tohoto VŘ, tu si zabezpečuje zadavatel vlastním vozovým parkem. Z tohoto důvodu s ohledem na environmentální odpovědnost zadavatele je stanovena maximální povolená délka jízdy, a to na maximálně 60 min jízdy nákladním vozidlem od provozovny zadavatele nacházejícího se na adrese Masná 7, 602 00 Brno do stacionárního zařízení k převzetí předmětných BRO a zpět do provozovny zadavatele. Měřit se bude v režimu „Rychlá s provozem bez vyloučení placených úseků“. Plánovaná trasa musí být průjezdná pro nákladní vozidla nad 12,5 t.
Odpady vznikají při údržbě komunikací a jejich příslušenství.
Jedná se o následující BRO:
a) odpad k.č. 02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
Předpokládaná produkce cca 10 tun/rok.
b) odpad k.č. 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuv. pod číslem 03 01 04
Předpokládaná produkce cca 1 tuna/rok.
c) odpad k.č. 15 01 03 Dřevěné obaly
Předpokládaná produkce cca 1 tuna/rok.
d) odpad k.č. 17 02 01 Dřevo
Předpokládaná produkce cca 5 tun/rok.
e) odpad 20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
Předpokládaná produkce cca 20 tun/rok.
f) odpad 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
Předpokládaná produkce cca 300 tun/rok.


Předpokládaná hodnota

  • 1 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Brno-město
  • Brno-venkov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků