Veřejná zakázka: Stavební úpravy haly - objekt B12

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 60
Systémové číslo: P18V00000060
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.07.2018
Nabídku podat do: 26.07.2018 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy haly - objekt B12
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu B12 v provozním areálu zadavatele dle projektové dokumentace a ostatních příloh.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Důvodem užití jednacího řízení bez uveřejnění je skutečnost, že v předchozím zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku nebyla zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručena žádná nabídka. Tím byla naplněna podmínka dle § 63 odst. 1 písm. a) ZZVZ pro použití jednacího řízení bez uveřejnění.
  Zadavatel předchozí zadávací řízení zrušil rozhodnutím ze dne 13.07.2018 v souladu s ust. § 127 odst. 1 zákona, oznámení o zrušení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16.07.2018.
  Zadavatel podstatně nezměnil zadávací podmínky a zahájil jednací řízení bez uveřejnění bezodkladně po zrušení předchozího zadávacího řízení.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
 • IČO: 60733098
 • Poštovní adresa:
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Renneská třída 787/1a
63900 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky