Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů – rámcová dohoda
Odesílatel Veronika Rušková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.02.2021 16:15:33
Předmět Výzva

Vážení,

dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky k uvedené veřejné zakázce.

Za předložení nabídky předem děkujeme.

Mgr. Veronika Rušková


Přílohy
- Výzva.pdf (285.85 KB)