Veřejná zakázka: Převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů – rámcová dohoda

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 216
Systémové číslo: P21V00000006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.02.2021
Nabídku podat do: 05.03.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů – rámcová dohoda
  • Druh veřejné zakázky: Služby
  • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem na převzetí a recyklaci stavebních a demoličních odpadů provozovatelem zařízení dle požadavků zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Doprava odpadů do stacionárního zařízení k recyklaci odpadů není předmětem této veřejné zakázky, neboť tuto si zadavatel zajišťuje samostatně vlastními prostředky, přičemž stacionární zařízení musí být v dojezdové vzdálenosti (cca 25 km) od provozovny zadavatele na adrese Masná 7, 602 00 Brno.


Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:

Část č. 1:
Převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů, část č. 1: Betony, cihly a směsi

Předmětem části 1 veřejné zakázky je převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů.

Jedná se o následující druhy odpadů:

a) 17 01 01 Beton
Předpokládaná produkce cca 3 500 tun/rok, přičemž účastník musí mít dostatečnou kapacitu k příjmu této předpokládané produkce.

b) 17 01 02 Cihly
Předpokládaná produkce cca 50 tun/rok, přičemž účastník musí mít dostatečnou kapacitu k příjmu této předpokládané produkce.

c) 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06.
Předpokládaná produkce cca 1000 tun/rok, přičemž účastník musí mít dostatečnou kapacitu k příjmu této předpokládané produkce.

d) 17 01 01 Beton s příměsí nebo nadměrnými kusy
Předpokládaná produkce cca 1200 tun/rok, přičemž účastník musí mít dostatečnou kapacitu k příjmu této předpokládané produkce.

Část č. 2:
Převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů, část č. 2: Asfaltové směsi

Předmětem části 2 veřejné zakázky jsou převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů.

Jedná se o následující druhy odpadů:

a) 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Předpokládaná produkce cca 5 000 tun/rok, přičemž účastník musí mít dostatečnou kapacitu k příjmu této předpokládané produkce.

b) 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 s příměsí nebo nadměrnými kusy
Předpokládaná produkce cca 500 tun/rok, přičemž účastník musí mít dostatečnou kapacitu k příjmu této předpokládané produkce.

Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu nebo obě části zakázky. Zadavatel tak umožňuje účastníkům, aby podali nabídky na dvě části zakázky. V takovém případě jsou účastníci povinni pro každou část zakázky, o jejíž zadání se chtějí ucházet, podat samostatnou nabídku. Pokud účastník hodlá podat nabídku na obě části zakázky, podá více samostatných nabídek obsahujících veškeré náležitosti a dokumenty požadované pro danou část zakázky.

Zadavatel nepřipouští dělení zakázky na jiné než stanovené části.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 4 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
  • IČO: 60733098
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy