Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zavádění C-ITS systému ve městě Brně (realizace v rámci C-ROADS CZ DT2)
Odesílatel Jitka Smutná
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.08.2018 10:09:24
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Vysvětlení, změna a doplnění ZD č. 2.pdf (283.84 KB)
- Část 1 Zadávací dokumentace po DI II.docx (96.31 KB)
- Část 3 Návrh Smlouvy po DI II.docx (105.61 KB)