Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nástavba objektu sídla spol. Brněnské komunikace a.s., Brno - Štýřice, Katastrální území: Štýřice [610186], parcelní číslo: 207/8 III.
Odesílatel Ondřej Pleva
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.08.2022 10:56:58
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 10

Vážené dámy a pánové,

v příloze posíláme vysvětlení a změnu ZD č. 10 včetně upravené zadávací dokumentace a příslušných příloh.

S pozdravem
JUDr. Ondřej Pleva


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD č. 10.pdf (502.90 KB)
- Zadávací dokumentace_po Vysvětlení a změně ZD č. 10.pdf (470.71 KB)
- Příloha č. 4 ZD_Podklady včetně položkového rozpočtu_po vysvětlení a změně č. 10.part1.rar (40.00 MB)
- Příloha č. 4 ZD_Podklady včetně položkového rozpočtu_po vysvětlení a změně č. 10.part2.rar (40.00 MB)
- Příloha č. 4 ZD_Podklady včetně položkového rozpočtu_po vysvětlení a změně č. 10.part3.rar (22.75 MB)