Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nástavba objektu sídla spol. Brněnské komunikace a.s., Brno - Štýřice, Katastrální území: Štýřice [610186], parcelní číslo: 207/8 III.
Odesílatel Ondřej Pleva
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.08.2022 16:29:28
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 12

Vážené dámy a pánové,

v příloze naleznete vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

S pozdravem
JUDr. Ondřej Pleva


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD č. 12.pdf (702.92 KB)
- Zadávací dokumentace_po Vysvětlení a změně ZD č. 12.pdf (469.40 KB)
- Příloha č. 4 ZD_Podklady včetně položkového rozpočtu_po vysvětlení a změně ZD č. 12.part1.rar (40.00 MB)
- Příloha č. 4 ZD_Podklady včetně položkového rozpočtu_po vysvětlení a změně ZD č. 12.part2.rar (40.00 MB)
- Příloha č. 4 ZD_Podklady včetně položkového rozpočtu_po vysvětlení a změně ZD č. 12.part3.rar (22.76 MB)