Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Černohorská II - chodník úsek Příjezdová - Jezerůvky
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.09.2022 15:24:56
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den vážení dodavatelé,
zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k předmětné veřejné zakázce, které bylo vydáno na základě dotazu dodavatele.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (263.84 KB)