Veřejná zakázka: Černohorská II - chodník úsek Příjezdová - Jezerůvky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 363
Systémové číslo: P22V00000065
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.09.2022
Žádost o účast podat do: 24.10.2022 09:00
Nabídku podat do: 24.11.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Černohorská II - chodník úsek Příjezdová - Jezerůvky
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba chybějícího chodníku podél ulice Černohorské a to od křížení s ulicí Jezerůvky směrem ke křížení s ulicí Příjezdovou. Nový úsek propojí chodník na ulici Příjezdové s chodníkem Černohorská II mezi ul. Příjezdovou a Jezerůvky. Součástí stavby bude úprava stávajících zastávek ,,Černohorská“, vložení dělícího ostrůvku a zřízení nového veřejného osvětlení. Součástí díla bude geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán.

Podkladem je projektová dokumentace zpracovaná společností Brněnské komunikace a.s. a položkový výkaz výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: užší řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 6 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Brno-město

Zadavatel

  • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
  • IČO: 60733098
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky