Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Křižovatka Bystrcká - Kníničská (u kamenolomu)
Odesílatel Milena Bartíková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.12.2022 07:56:32
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Na základě obdržených dotazů zadavatel poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (261.84 KB)