Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Křižovatka Bystrcká - Kníničská (u kamenolomu)
Odesílatel Milena Bartíková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.12.2022 13:25:59
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (277.27 KB)