Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Křižovatka Bystrcká - Kníničská (u kamenolomu)
Odesílatel Milena Bartíková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.12.2022 14:22:08
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 3.pdf (278.93 KB)