Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Křižovatka Bystrcká - Kníničská (u kamenolomu)
Odesílatel Milena Bartíková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.12.2022 08:39:50
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 4.pdf (277.03 KB)