Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Údržba komunikací technologií tlaková vysprávka a EKZ - rámcová dohoda 2024
Odesílatel Blanka Kořínková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.11.2023 13:55:26
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky k výše uvedené veřejné zakázce.
Za předložení nabídky předem děkujeme.
S pozdravem
Ing. Blanka Kořínková


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (264.13 KB)
- Zadávací dokumentace_údržba komunikací.pdf (347.49 KB)
- Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky.doc (44.50 KB)
- Příloha č. 2 ZD_ČP o splnění základních kvalifikačních předpokladů.doc (48.00 KB)
- Příloha č. 3 ZD_Konsolidované_ČP .doc (47.50 KB)
- Příloha č. 4 ZD_ČP dle nařízení Rady EU.docx (24.59 KB)
- Příloha č. 5 ZD_Rámcová dohoda o dílo_ údržba komunikací.docx (64.30 KB)
- Příloha č. 1 dohody_položkový rozpočet.xls (41.00 KB)