Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Odstranění havarijních závad po zimě (dílčí části) - RS2024
Odesílatel Blanka Kořínková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2023 14:08:16
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky k výše uvedené veřejné zakázce.

Za předložení nabídky předem děkujeme.

S pozdravem

Ing. Blanka Kořínková


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (273.46 KB)
- Zadávací dokumentace_rámcová dohoda_elektronické podání.pdf (353.36 KB)
- Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky.doc (44.00 KB)
- Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášení zákl kval.doc (48.00 KB)
- Příloha č. 3 ZD_Konsolidované_ČP .doc (47.50 KB)
- Příloha č. 4 ZD_Čestné prohlášení dle nařízení Rady EU.docx (24.59 KB)
- Příloha č. 5 ZD_ RDoD_část 1.docx (75.85 KB)
- Příloha č. 5 ZD_ RDoD_část 2.docx (82.09 KB)
- Příloha č. 5 ZD_ RDoD_část 3.docx (80.73 KB)
- Příloha č. 5 ZD_ RDoD_část 4.docx (80.68 KB)
- Příloha č. 5 ZD_ RDoD_část 5.docx (79.51 KB)
- Příloha č. 1 RDoD_položkový rozpočet.zip (33.42 KB)