Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava komunikace Táborského nábřeží
Odesílatel Blanka Kořínková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.02.2024 08:27:08
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel poskytuje Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 1.


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD č. 1.pdf (261.55 KB)
- Příloha č. 1 sml - položkový rozpočet po vysvětlení a změně č. 1.xlsx (69.43 KB)
- Kvalifikační dokumentace_oprava komunikace Táborského nábřeží po vysvětlení a změně č. 1.pdf (338.78 KB)