Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů
Odesílatel Milena Bartíková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.02.2024 16:06:16
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky k výše nadepsané veřejné zakázce.

Za předložení nabídky předem děkujeme.

S pozdravem
Bc. Milena Bartíková


Přílohy
- Výzva_Převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů.pdf (391.90 KB)