Veřejná zakázka: Převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 511
Systémové číslo: P24V00000006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.02.2024
Nabídku podat do: 13.03.2024 09:00
Datum zrušení: 21.03.2024

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů, a to dle požadavků zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). S odpady musí být nakládáno dle § 3 zákona o odpadech v souladu s hierarchií odpadového hospodářství tzn. musí být přednostně recyklovány a dle § 13 zákona o odpadech předány přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu.
Odpady, které jsou předmětem této veřejné zakázky vznikají při opravách a
údržbě dopravních komunikací a jejich příslušenství.

Doprava do stacionárního zařízení pro nakládání s odpady není předmětem tohoto VŘ, tu si zabezpečuje zadavatel vlastním vozovým parkem. Z tohoto důvodu s ohledem na environmentální odpovědnost zadavatele je stanovena maximální povolená délka jízdy, a to na maximálně 60 min jízdy nákladním vozidlem od provozovny zadavatele nacházejícího se na adrese Masná 7, 602 00 Brno do stacionárního zařízení k převzetí předmětných odpadů a zpět do provozovny zadavatele. Měřit se bude v režimu „Rychlá s provozem bez vyloučení placených úseků“. Plánovaná trasa musí být průjezdná pro nákladní vozidla nad 12,5 t.

Veřejná zakázka je rozdělena na tři dílčí části.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 350 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město
 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
 • IČO: 60733098
 • Poštovní adresa:
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy