Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DODÁVKA SMYKEM ŘÍZENÉHO NAKLADAČE
podlimitní Zadáno 13.05.2022 02.06.2022 09:00
Nákup komponentů a náhradních dílů městského kamerového dohledového systému – rámcová dohoda
nadlimitní Zadáno 12.05.2022 11.07.2022 09:00
Dodávky hmot pro VDZ - dvoukomponentní plast modré barvy, s dodatečným posypem a dvoukomponentní plast červené barvy, s dodatečným posypem - rámcové dohody
nadlimitní Zadáno 03.05.2022 07.06.2022 09:00
DODÁVKA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ
nadlimitní Zadáno 27.04.2022 03.05.2022 09:00
Výstavba kamerových bodů MČ Brno Černovice – rozšíření městského kamerového dohledového systému - MKDS
podlimitní Zadáno 27.04.2022 16.05.2022 09:00
Samosběrný zametací stroj pro čištění komunikací a chodníků
nadlimitní Zadáno 26.04.2022 24.05.2022 09:00
Dodávka nového tahače 6 x 4
podlimitní Zadáno 22.04.2022 26.05.2022 09:00
Dodávka finišeru pro pokládku živičných (asfaltových) ploch
nadlimitní Zadáno 22.04.2022 13.06.2022 09:00
Masarykova oprava ulice
podlimitní Zadáno 30.03.2022 13.06.2022 09:00
Rekonstrukce komunikace ulice Hatě, ETAPA A+B
podlimitní Zadáno 09.03.2022 01.06.2022 09:00
Dodávka technologie pro MKDS včetně instalace a připojení k optické síti SMB. Modernizace kamerového systému MČ Brno sever a střed II. etapa
podlimitní Zadáno 02.03.2022 21.03.2022 09:00
PŘEVZETÍ A RECYKLACE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ – RÁMCOVÉ DOHODY
nadlimitní Zadáno 17.02.2022 23.03.2022 09:00
SERVIS A DODÁVKA ND NÁKLADNÍCH VOZIDEL MERCEDES-BENZ – RÁMCOVÁ DOHODA
nadlimitní Zadáno 11.02.2022 17.03.2022 09:00
DODÁVKA ND NA MECHANIZMY SCHMIDT, FAUN, UNIMOG VČETNĚ PŘÍPADNÉHO SERVISU – RÁMCOVÁ DOHODA
nadlimitní Zadáno 08.02.2022 15.03.2022 09:00
Údržba odlučovačů ropných látek 2022
podlimitní Zadáno 02.02.2022 18.02.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016