Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava spár a trhlin v živičném povrchu - rámcová dohoda 2023
podlimitní Zadáno 29.11.2022 15.12.2022 09:00
Opravy kaveren a související práce - rámcová dohoda 2023
podlimitní Zadáno 25.11.2022 13.12.2022 09:00
Křižovatka Bystrcká - Kníničská (u kamenolomu)
podlimitní Zadáno 24.11.2022 06.01.2023 09:00
NÁKUP KOMPONENTŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ KAMEROVÉHO SYSTÉMU LPR – RÁMCOVÁ DOHODA
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2022 29.11.2022 09:00
Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.11.2022 15.11.2022 09:00
ÚDRŽBA OPTICKÉ INFRASTRUKTURY MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU VČETNĚ AKTUALIZACE SYSTÉMU GSC A FIRMWARU JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ
nadlimitní Zadáno 03.10.2022 03.11.2022 09:00
OPRAVY UV RAŽBOU – SEZNAM 2022
podlimitní Zadáno 20.09.2022 10.10.2022 09:00
Servis, revize a opravy městského kamerového dohledového systému
nadlimitní Zadáno 16.09.2022 19.10.2022 09:00
Čištění odvod. systémů - seznam 2022
podlimitní Zadáno 15.09.2022 04.10.2022 09:00
Úprava přednádražního prostoru
podlimitní Zadáno 12.08.2022 30.08.2022 09:00
ZÁRUČNÍ SERVIS UŽITKOVÝCH VOZIDEL FIAT – RÁMCOVÁ DOHODA
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2022 03.08.2022 09:00
ZASTÁVKA ZÁMECKÁ
podlimitní Zadáno 22.07.2022 30.11.2022 10:00
Zajištění letní a zimní údržby komunikací na území statutárního města Brna
nadlimitní Zadáno 22.07.2022 23.09.2022 09:00
ŘEZÁČOVA – ÚPRAVA PARKOVIŠTĚ
podlimitní Zadáno 21.07.2022 13.09.2022 09:00
Nástavba objektu sídla spol. Brněnské komunikace a.s., Brno - Štýřice, Katastrální území: Štýřice [610186], parcelní číslo: 207/8 III.
podlimitní Zadáno 24.06.2022 21.09.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10  ››