Veřejná zakázka: Převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 410
Systémové číslo: P23V00000008
Evidenční číslo zadavatele: Z2017-035995
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.02.2023
Nabídku podat do: 28.03.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů, a to dle požadavků zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. S odpady musí být nakládáno dle § 3 zákona o odpadech v souladu s hierarchií odpadového hospodářství tzn. musí být přednostně recyklovány a dle § 13 zákona o odpadech předány přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu.

Doprava odpadů do stacionárního zařízení k recyklaci odpadů není předmětem této veřejné zakázky, tu si zabezpečuje zadavatel vlastním vozovým parkem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 950 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
 • IČO: 60733098
 • Poštovní adresa:
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy