Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Křižovatka Bystrcká - Kníničská (u kamenolomu)
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení rozšíření příjezdu do křižovatky Bystrcká – Kníničská ve směru z ulice Bystrcká směrem od Kníniček o jeden jízdní pruh tak, aby v tomto směru před rozpletem ze společného pruhu vznikly zvlášť dva pruhy. Rovně, směr Komín, který vznikne ze stávajícího společného pruhu a nový odbočovací pruh doprava, který vznikne ve stávajícím zeleném pásu u silnice směrem k tramvajové trati. Nový odbočovací jízdní pruh šířky 3,5m. Délka odbočovacího pruhu je cca 25m, odbočovací klín délky cca 23 m.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)
Kontakt: Milena Bartíková
e-mail: bartikova@bkom.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 20.12.2022 09:00
Datum zahájení: 24.11.2022 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: