Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Čištění, kontroly a kamerové prohlídky odvodňovacích systémů komunikací v Brně - rámcová dohoda 2024
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provádění čištění odvodňovacích systémů, kontrol UV a přípojek před stavbami, kamerových prohlídek kanalizací a kontrol havarijních stavů odvodňovacích systémů. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři dílčí části.

Dílčí část č. 1:
Čištění odvodňovacích systémů
Předmětem dílčí části 1. veřejné zakázky je:
Služba spočívající v čištění odvodňovacích systémů komunikací v Brně dle přiloženého výkazu jako je například pravidelné povinné čištění odvodňovacích žlábků v MPR, propustků a horských vpustí po přívalových srážkách.

Dílčí část č. 2:
Kontroly UV a přípojek před stavbami
Předmětem dílčí části 2. veřejné zakázky je:
Služba spočívající v provádění kontrol uličních vpustí (UV) a přípojek před stavbou roce 2024, kontroly UV a jejich přípojek před plánovanými stavbami – zejména liniovými - za účelem zajištění jejich případných oprav v rámci těchto staveb.

Dílčí část č. 3:
Kamerové prohlídky kanalizací
Předmětem dílčí části 3. veřejné zakázky je:
Služba spočívající v provádění kamerových prohlídek kanalizací a kontrol jejich stavebního stavu v rámci hlavních prohlídek komunikací v roce 2024.

Dílčí část č. 4:
Kontrola havarijních stavů odvodňovacích systémů
Předmětem dílčí části 4. veřejné zakázky je:
Služba spočívající v kontrole příčin nahlášených havarijních stavů odvodňovacích systémů – poškozených odvodňovacích žlábků, kaveren u odvodňovacích prvků.

Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu nebo dvě dílčí části veřejné zakázky.

Předmět zakázky je blíže vymezen v přiložených textech rámcových dohod.

Účastník není oprávněn dělit zakázku na jiné než stanovené dílčí části.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)
Kontakt: Milena Bartíková
e-mail: bartikova@bkom.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 10.01.2024 09:00
Datum zahájení: 04.12.2023 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: