Veřejná zakázka: Čištění, kontroly a kamerové prohlídky odvodňovacích systémů komunikací v Brně - rámcová dohoda 2024

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 497
Systémové číslo: P23V00000095
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-055424
Datum zahájení: 04.12.2023
Nabídku podat do: 10.01.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Čištění, kontroly a kamerové prohlídky odvodňovacích systémů komunikací v Brně - rámcová dohoda 2024
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provádění čištění odvodňovacích systémů, kontrol UV a přípojek před stavbami, kamerových prohlídek kanalizací a kontrol havarijních stavů odvodňovacích systémů. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři dílčí části.

Dílčí část č. 1:
Čištění odvodňovacích systémů
Předmětem dílčí části 1. veřejné zakázky je:
Služba spočívající v čištění odvodňovacích systémů komunikací v Brně dle přiloženého výkazu jako je například pravidelné povinné čištění odvodňovacích žlábků v MPR, propustků a horských vpustí po přívalových srážkách.

Dílčí část č. 2:
Kontroly UV a přípojek před stavbami
Předmětem dílčí části 2. veřejné zakázky je:
Služba spočívající v provádění kontrol uličních vpustí (UV) a přípojek před stavbou roce 2024, kontroly UV a jejich přípojek před plánovanými stavbami – zejména liniovými - za účelem zajištění jejich případných oprav v rámci těchto staveb.

Dílčí část č. 3:
Kamerové prohlídky kanalizací
Předmětem dílčí části 3. veřejné zakázky je:
Služba spočívající v provádění kamerových prohlídek kanalizací a kontrol jejich stavebního stavu v rámci hlavních prohlídek komunikací v roce 2024.

Dílčí část č. 4:
Kontrola havarijních stavů odvodňovacích systémů
Předmětem dílčí části 4. veřejné zakázky je:
Služba spočívající v kontrole příčin nahlášených havarijních stavů odvodňovacích systémů – poškozených odvodňovacích žlábků, kaveren u odvodňovacích prvků.

Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu nebo dvě dílčí části veřejné zakázky.

Předmět zakázky je blíže vymezen v přiložených textech rámcových dohod.

Účastník není oprávněn dělit zakázku na jiné než stanovené dílčí části.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 960 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
 • IČO: 60733098
 • Poštovní adresa:
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy