Veřejná zakázka: Část 2: Kontroly UV a přípojek před stavbami

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 500
Jedná se o část veřejné zakázky: Čištění, kontroly a kamerové prohlídky odvodňovacích systémů komunikací v Brně - rámcová dohoda 2024

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2: Kontroly UV a přípojek před stavbami
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Služba spočívající v provádění kontrol uličních vpustí (UV) a přípojek před stavbou roce 2024, kontroly UV a jejich přípojek před plánovanými stavbami – zejména liniovými - za účelem zajištění jejich případných oprav v rámci těchto staveb.


Předpokládaná hodnota

  • 2 990 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Brno-město

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků