Veřejná zakázka: Multifunkční sportovní a kulturní centrum (MFSKC) – Dokumentace pro územní rozhodnutí parkovišť a zpevněných ploch

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 122
Systémové číslo: P19V00000026
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.09.2019
Nabídku podat do: 07.10.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Multifunkční sportovní a kulturní centrum (MFSKC) – Dokumentace pro územní rozhodnutí parkovišť a zpevněných ploch
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), projektová dokumentace bude zejména obsahovat – vybudování nových parkovacích ploch a zpevněné plochy kolem MFSKC vyjma vjezdových a výjezdových ramp do podzemních parkovišť haly, novou technickou infrastruktur vyžadovanou záměrem, vyvolané přeložky stávajících inženýrských sítí. Součástí je inženýrská činnost (IČ) spojená s tvorbou dokumentace DUR a s rozhodnutím o umístění stavby (ÚR). Poskytování potřebné součinnosti zadavatelem určenému koordinátorovi staveb.
Bližší specifikace je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
  • IČO: 60733098
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky